Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Wallström med anledning av säkerhetsrådets extrainsatta möte om Jerusalem

Publicerad

FN:s säkerhetsråd samlades ikväll svensk tid för ett extrainsatt möte om Jerusalem, på begäran av Sverige, Bolivia, Egypten, Frankrike, Italien, Senegal, Storbritannien och Uruguay. Att en majoritet av rådsmedlemmarna har begärt mötet, inklusive samtliga EU-medlemsstater i säkerhetsrådet, vittnar om hur allvarligt omvärlden ser på Jerusalems status och det amerikanska uttalandet.

Det amerikanska uttalandet att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad den 6 december är inte förenligt med folkrätten och FN:s säkerhetsrådsresolutioner och det riskerar att leda till starka reaktioner och ökad instabilitet i en redan orolig region. Alla slutstatusfrågor, inklusive Jerusalems status som framtida huvudstad för båda stater, måste lösas genom förhandlingar parterna emellan, och inte genom unilateralt agerande av parterna eller andra.

Säkerhetsrådet stod enat idag i att mana till lugn och återhållsamhet. Alla parter måste avstå från våldsanvändning.

Säkerhetsrådet har ett ansvar för fredsprocessen. Alla trovärdiga försök att återstarta fredsprocessen måste stödjas. Sverige uppmanar samtliga aktörer att engagera sig i ansträngningar för att nå fred.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.