Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

    För att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbar har regeringen i dag beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, inte 500 som tidigare diskuterats. Ändringarna gäller från och med den 1 november.

    En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Lena Hallengren och Johan Carlson på pressträffen.
Äldre personer och personer i riskgrupper omfattas nu av samma rekommendationer som övriga befolkningen. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Nu gäller samma allmänna råd för hela befolkningen

På en presskonferens 22 oktober meddelade socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att äldre personer och personer i riskgrupper nu omfattas av samma rekommendationer som övriga befolkningen. Det innebär att alla ska följa de allmänna råden om att hålla avstånd, tvätta händer och undvika trängsel.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Pressträff med Matilda Ernkrans om smittspridning bland högskolestudenter

Den 9 oktober höll Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, en pressträff om smittspridning bland högskolestudenter med anledning av coronaviruset. Med vid pressträffen var förutom Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson också Sveriges Förenade Studentkårers ordförande Simon Edström.

Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

UD avråder – ändringar i reseavrådan till alla länder

Den 14 mars beslutade UD om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den rådande coronapandemin. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder. UD uppdaterar reserekommendationerna löpande.

Foto: Folio

Tillfälligt inreseförbud till Sverige till och med 31 oktober

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder inreseförbud till EU via Sverige, till och med den 31 oktober 2020.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning för att se över delar av lagstiftningen om hemliga tvångsmedel, där syftet är att utöka möjligheterna att använda hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Omfattande satsningar på totalförsvaret

Regeringen föreslår i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret. Propositionen innefattar förslag om en ny utökad krigsorganisation med förstärkningar inom samtliga försvarsgrenar och funktioner samt återinrättande av fem regementen och en flygflottilj.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Tomas Eneroth höll presskonferens om elektrifiering av transportsektorn

Regeringen ökar tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Det innebär bland annat ett uppdrag om att planera för minskade utsläpp genom elvägar, en analys av laddinfrastruktur längs större vägar och inrättandet av en elektrifieringskommission.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson står framför en polisbil i samtal med  en polis. På bilden syns ytterligare en polis och en civilklädd person.
Trygghet i fokus under besök i Uppsala. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson får en lokal lägesbild av polisen och ungdomsjouren om trygghetsarbete och arbete mot våld i nära relationer och ungdomsbrott. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Ett tryggare Sverige

Regeringen har påbörjat den största utbyggnaden av Polismyndigheten någonsin och bland annat lanserat ett 34-punktsprogram med åtgärder som angriper kriminaliteten från flera håll på både kort och lång sikt. Sammantaget pågår just nu den mest omfattande satsningen någonsin mot gängkriminaliteten i Sverige.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 44233 träffar.