Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Sänkt skatt för personer över 65 år

Publicerad

I budgetpropositionen för 2019 föreslås att fler personer över 65 år ska få sänkt skatt.

Förslaget innebär att skatten sänks från 1 januari 2019 för personer äldre än 65 år med inkomster mellan ca 17 000 och 98 000 kronor i månaden. Det rör sig om drygt en miljon personer. För den med en månadsinkomst på 25 000 kronor blir skattesänkningen ungefär 350 kronor i månaden.

Genom förslaget tas hälften av den skillnad som idag finns i beskattning mellan löneinkomst och pension bort. Sänkningen sker genom att förstärka det så kallade förhöjda grundavdraget.

Personer över 65 år med en förvärvsinkomst över drygt 98 000 kronor per månad får höjd skatt. Det är ca 8 500 personer. Anledningen är att denna grupp med nuvarande regler betalar lägre skatt än löntagare under 65 år.

Personer som är äldre än 65 år med en månadsinkomst som är lägre än ca 17 000 kronor betalar sedan den 1 januari 2018 inte högre skatt än personer med arbetsinkomst som är yngre än 65 år.

Den offentligfinansiella effekten av förslaget beräknas till 4,17 miljarder kronor per år.

Skattesänkning enligt förslaget om ytterligare förhöjt grundavdrag för personer över 65 år
Beräknat på genomsnittlig kommunalskattesats 32,12 procent.
Månadsinkomst Sänkt skatt i kronor per månad
18 000 35
20 000 123
22 000 211
24 000 300
26 000 391
28 000 479
30 000 568
32 000 632
34 000 653
36 000 661
38 000 640
40 000 618
Anm.: Beräkningar utifrån 2019 års prisbasbelopp (46 500 kronor).  

Fakta

Vid utformningen av budgetpropositionen för 2019 har särskilda principer tagits fram, som även tillämpats på statens inkomster. Förslaget om sänkt skatt för personer över 65 år följer principen om lagförslag som är politiskt okontroversiella och som inte kan genomföras under pågående budgetår, och har inkluderats då det råder politisk samsyn om förslaget.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen för 2019

Riksdagsbehandlingen av statens budget för 2019 är klar. Riksdagens beslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.