Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Ersättning till riskgrupper samt vissa anhöriga och föräldrar

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att personer i riskgrupper, vissa anhöriga och föräldrar till nyligen allvarligt sjuka barn, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika smitta av covid-19, ska ha rätt till ersättning.

För personer som är i riskgrupp, och för vissa anhöriga till personer i samma hushållsgemenskap som person i riskgrupp, innebär förordningsregleringen en rätt till ersättning med högst 804 kronor per dag i högst 90 dagar. Förmånen lämnas för den tid som personen avstår från arbete för att undvika att smittas av sjukdomen covid-19, eller avstår från arbete för att undvika att smitta en person i riskgrupp.

För att kunna få ersättning krävs att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte har erbjudit andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller det i övrigt inte har gått att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen, så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning.

För att anhöriga till vuxna personer i riskgrupp ska ha rätt till ersättning gäller att den anhörige har arbetat som personlig assistent åt personen i riskgrupp, och att personen i riskgrupp beviljats assistansersättning. Ersättningen omfattar även anhöriga som har beviljats närståendepenning och vårdar personen i riskgrupp. Det krävs vidare att den anhörige lever i hushållsgemenskap med personen i riskgrupp.

För föräldrar innebär regeringens beslut att man under vissa förutsättningar kan få ersättning om man behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn som nyligen har varit allvarligt sjukt och behöver skyddas mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Föräldrar kan även få ersättning om de avstår från förvärvsarbete för att undvika att de smittar ett barn som avses ovan. Behovet av skydd mot smitta ska visas genom ett läkarutlåtande.  För att kunna få ersättning i detta fall ställs samma villkor i fråga om arbetet som när det gäller ersättning till personer i riskgrupp och anhöriga till dessa.

Ersättningen till föräldrar lämnas med samma belopp som gäller för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn.

De nya bestämmelserna upphör att gälla vid utgången av september 2020.

Mer information om förmånerna finns på Försäkringskassans webbplats.

De nya bestämmelserna, som har tagits fram i dialog med riksdagen, går att jämföra med att utforma bestämmelser om en ny socialförsäkringsförmån, vilket i vanliga fall kan ta flera år.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.