Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Ytterligare åtgärder för att hejda smittspridningen

Publicerad

De kommande veckorna är avgörande för att hejda smittspridningen. I läget vi befinner oss i nu bedömer regeringen att fler åtgärder krävs. Därför föreslås nu ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare och det tidigare undantaget för serveringsställen tas bort.

I dag presenterades nya restriktioner på en pressträff med statsminister Stefan Löfven, inrikesminister Mikael Damberg, socialminister Lena Hallengren, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Åtgärderna som presenterades innebär att det ska bli förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare samt att det tidigare undantaget för sådana sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

Förslaget skickas ut på remiss idag och föreslås träda i kraft den 24 november.

Pressmeddelande: Förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

– Dagens besked är en tydlig signal till hela samhället om vad som bör gälla framöver. Det kommer att bli en prövande period. Situationen kräver stora uppoffringar av var och en av oss, och av samhället som helhet. Men gör vi gemensamma uppoffringar så räddar vi liv, sa inrikesminister Mikael Damberg.

”Ta ditt ansvar”

På pressträffen underströk statsminister Stefan Löfven den allvarliga situationen vi nu befinner oss i och hur viktigt det är att alla tar sitt ansvar för att förhindra smittspridningen.

–  Vi lever i en prövningens tid. Det kommer att bli värre. Gör din plikt. Ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen. Gör rätt val – för dig själv, för samhället och för Sverige.

Socialminister Lena Hallengren och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund påminde om regeringens strategi som hela tiden har handlar om att sätta in rätt åtgärder vid rätt tidpunkter och att varva råd och rekommendationer med lagstiftning.

– Regeringen har hela tiden sagt att vi är beredda att sätta in ytterligare restriktioner om det behövs för att trycka ner smittan – där är vi nu. Vi fattar inte de här besluten för att vi vill – utan för att vi måste, sa Per Bolund.

– Men vi kan inte lagstifta fram eget ansvar och sunt förnuft. Alla måste följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Hitta inte kryphål – ta ditt ansvar och gör allt du kan. Det är inte frivilligt – det är vår gemensamma plikt, sa Lena Hallengren.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.