Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barns skydd mot smittsamma sjukdomar ska stärkas

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förstärka arbetet med information om vaccinationer. Syftet är att utveckla det arbete som landstingen och kommunerna bedriver när det gäller vaccinationer som i första hand riktas mot barn, samt att höja kunskapen hos föräldrarna.

- Vaccinationer är ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdomar. Felaktig information kan försvåra för föräldrar att göra välgrundade val kring sina barns vaccination, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Missuppfattningarna kring vaccinationer är många. Därför behöver vi stärka informationsinsatserna, inte minst i de grupper där vaccinationsviljan är lägre. Det är målet med regeringens beslut, säger socialminister Annika Strandhäll.

Folkhälsomyndigheten får nu i uppdrag att genomföra åtgärder för att förstärka och utveckla arbetet med information och kommunikation om vaccinationer. För uppdraget får myndigheten 5,5 miljoner kronor.

Alla barn i Sverige har rätt till kostnadsfri vaccination mot nio allvarliga sjukdomar; difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB-infektion, pneumokockinfektion, mässling, påssjuka och röda hund. Alla flickor erbjuds dessutom vaccination mot humant papillomvirus (HPV).

I Sverige finns inga krav på obligatorisk vaccination, utan det är föräldrarna som avgör om barnet ska vaccineras. Inför dessa beslut har föräldrar ofta många frågor om varför man ska låta sitt barn vaccineras; om risker, biverkningar och hur vaccinationen går till.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 20 januari 2021.

Presskontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00