Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Möte med riksdagens partier om mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Regeringen har idag haft möte med riksdagens partier om mäns våld mot kvinnor. Utöver representanter för riksdagspartierna deltog företrädare för regeringen, myndigheter och representanter för Roks och Unizon. Regeringen välkomnar allt engagemang i frågan från civilsamhälle, opinionsbildare och från riksdagens partier. Från regeringen deltog jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg.

På mötet redogjorde Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt Centrum för Kvinnofrid för sin lägesbild och vad de ser som särskilt prioriterat på området utifrån sina respektive verksamheter. Även representanter från kvinnojourernas riksorganisationer Roks och Unizon deltog och gav sina perspektiv. Medverkande statsråd beskrev kortfattat aktuella insatser från regeringen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Företrädare från riksdagspartierna fick också redogöra för sin syn på frågorna.

- Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Varje gång en man angriper en kvinna är det ett misslyckande för hela samhället, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi. 

Regeringen har inom ramen för den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som beslutades 2016 med tillhörande åtgärdsprogram, genomfört en rad åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Stora satsningar på kvinnojourer och brottsofferjourer har genomförts och i vårändringsbudgeten tillförs mer resurser för att motverka och förebygga våld i nära relationer. Det pågår nu ett intensivt arbete med det nya åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor som regeringen tidigare har aviserat. Men det behöver göras ännu mer för att få stopp på våldet.

Mot den bakgrunden har statsministern idag gett jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i uppdrag att intensifiera arbetet. De ska också komma med ytterligare åtgärder i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

- Vi har gjort många straffskärpningar på området och arbetet fortsätter. Nu går vi vidare med bland annat ett utvidgat kontaktförbud där elektronisk övervakning blir en förstahandsåtgärd, det vill säga oavsett om överträdelse tidigare har skett eller inte. Vi skärper straffen för överträdelse av kontaktförbud och vill också ta bort det så kallade väsentlighetskravet. Om skyddspersonens skäl för ett kontaktförbud för en gemensam bostad väger tyngre än motpartens skäl, så bör ett kontaktförbud för den gemensamma bostaden meddelas, säger justitieminister Morgan Johansson.

- Regeringen har två prioriterade huvudfrågor i kriminalpolitiken: gängkriminaliteten och mäns våld mot kvinnor, och dessa prioriteringar är likvärdiga. I takt med att vi bygger ut polisen har det anställts 350 personer i myndigheten för att utreda sexualbrott, brott mot barn och brott i nära relation. Vi skärper även straffen för den här typen av brott och föreslår bland annat att uppgifter som kommer fram i tidiga polisförhör från våldsutsatta kvinnor ska kunna användas som bevisning i domstol i större utsträckning än idag, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.