Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ytterligare 1,5 miljarder kronor till testning och smittspårning

Publicerad

Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts under 2021 för att möta behovet av en fortsatt storskalig testning och smittspårning av covid-19. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Storskalig PCR-testning, antigentestning (även kallade snabbtester) samt smittspårning är tillsammans viktiga verktyg för att både pressa ner smittan och få en korrekt bild av smittläget i landet. Under lång tid har det genomförts storskalig testning för pågående infektion i hela landet, med över 300 000 tester utförda per vecka under en stor del av våren.

Regeringen har tidigare i vårändringsbudgeten föreslagit att anslaget för storskalig testning och smittspårning tillförs 1,65 miljarder kronor. Totalt innebär denna ytterligare förstärkning, förutsatt att riksdagen antar budgeten, att 12,05 miljarder kronor hittills tillförts anslaget under 2021.

Medlen ska användas till att fortsatt stödja regionerna och Folkhälsomyndigheten i deras arbete med testning och smittspårning av covid-19.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström