Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet Ds 2017:7

Publicerad

Utredningen konstaterar att det nuvarande samhällsnätet för Rakelsystemet avser främst talkommunikation och har alltför begränsad kapacitet för mobil dataöverföring. Rakel behöver därför kompletteras och på sikt helt ersättas med ett modernare system som kan hantera även realtidsöverföring av data och rörliga bilder. Samhällsutveckling och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar ökar kraven på att utveckla en lämplig mobil och säker lösning.

Ladda ner:

Utredningen kan på mer övergripande nivå konstatera att

 • en säker och tillgänglig mobil kommunikationslösning förutsätter betydande statlig kontroll och rådighet,
 • en robust, dedikerad samhällslösning med avsatt spektrum ger basal kapacitet för aktörernas datakommunikation, på sikt även för talkommunikation,
 • ett utökat samhällsnät kan ge ökade förutsättningar att nå regeringens bredbandsmål i glesbygd,
 • kompletterande samverkan med kommersiella operatörer kan ge ökad redundans, täckning och kapacitet,
 • ett utökat samhällsnät innebär initialt mer omfattande kostnader än kommersiella alternativ, men ger långsiktig samhällsnytta,
 • en lösningen kan utvecklas etappvis med löpande värdering och successiva beslut. Det ger möjligheter att balansera kraven på samhällskontroll, funktionalitet och ekonomi.

Pressmeddelande: Utredning om säker kommunikationslösning för blåljusaktörer överlämnad till inrikesminister Anders Ygeman

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

 • Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning

  Utredningens uppdrag har omfattat att analysera och föreslå vilken aktör som ska ansvara för att bygga och förvalta en utvecklad och säker kommunikationslösning.

 • Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

  Utredningen konstaterar att det nuvarande samhällsnätet för Rakelsystemet avser främst talkommunikation och har alltför begränsad kapacitet för mobil dataöverföring. Rakel behöver därför kompletteras och på sikt helt ersättas med ett modernare system som kan hantera även realtidsöverföring av data och rörliga bilder. Samhällsutveckling och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar ökar kraven på att utveckla en lämplig mobil och säker lösning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition