Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning

Publicerad Uppdaterad

Utredningens uppdrag har omfattat att analysera och föreslå vilken aktör som ska ansvara för att bygga och förvalta en utvecklad och säker kommunikationslösning.

Ladda ner:

Utredningen föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, det statliga bolaget Teracom och Trafikverket inom ramen för olika roller tilldelas uppdrag att kravställa, tillsyna, etablera, driva och förvalta kommunikationslösningen.

De ytterligare ställningstaganden som utredningen nu gör tar därvid sin utgångspunkt i den tidigare rapporteringen i Kommunikation för vår gemensamma säkerhet, Ds 2017:7.

Pressmeddelande: Inrikesminister Anders Ygeman tog emot tilläggsuppdrag om säker kommunikationslösning för blåljusaktörer

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

  • Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning

    Utredningens uppdrag har omfattat att analysera och föreslå vilken aktör som ska ansvara för att bygga och förvalta en utvecklad och säker kommunikationslösning.

  • Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

    Utredningen konstaterar att det nuvarande samhällsnätet för Rakelsystemet avser främst talkommunikation och har alltför begränsad kapacitet för mobil dataöverföring. Rakel behöver därför kompletteras och på sikt helt ersättas med ett modernare system som kan hantera även realtidsöverföring av data och rörliga bilder. Samhällsutveckling och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar ökar kraven på att utveckla en lämplig mobil och säker lösning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition