Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning Diarienummer: Ju2017/04517/SSK

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 29 september 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...