Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Ds 2017:7 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet Diarienummer: Ju2017/02347/SSK

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 maj 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...