Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper Dir. 2018:32

Publicerad

En särskild utredare ska utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredaren ska även utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer. Syftet är att främja elevers, såväl flickors som pojkars, kunskapsutveckling och att betygen bättre ska spegla elevers kunskaper.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • föreslå en modell för ämnesbetyg för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,
  • analysera hur denna modell ska förhålla sig till vuxenutbildningen,
  • analysera om, och i så fall föreslå hur, kompensatoriska inslag ska införas i betygssystemet för alla skolformer som har betyg,
  • föreslå sätt att synliggöra och dokumentera elevens kunskapsutveckling när kunskapsnivån inte motsvarar ett godkänt betyg,
  • analysera konsekvenserna av utredarens förslag för behörighet och urval till högskoleutbildning och yrkeshögskolans utbildningar, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...