Proposition från Finansdepartementet

Budgetpropositionen för 2006 Prop. 2005/06:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 20 september 2005 överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2006 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens inkomster och utgifter för budgetåret 2006.