Arbete mot utanförskap

Området handlar om att antalet människor som lever i utanförskap ska minska, att parallella samhällsstrukturer ska bekämpas, att det egna ansvaret att bli en del av samhället ska uppmuntras samt att människors trygghet och livschanser ska öka.

Ansvariga för arbete mot utanförskap

Ansvarigt statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbete mot utanförskap

  • Pressträff med Johan Pehrson om arbetet mot utanförskap

    Den 6 december höll arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson en pressträff där han presenterade en nyhet om regeringens arbete mot utanförskap. Statistiska centralbyrån (SCB) och Boverket får i uppdrag att göra en sammanställning av områden där utanförskapet är särskilt stort.

  • Breda satsningar ska förebygga brott

    Illustration: Regeringskansliet

    Att öka tryggheten i Sverige och bekämpa kriminaliteten är en prioriterad fråga för regeringen. En viktig del i detta är det brottsförebyggande arbetet. Här finns ett urval av regeringens breda insatser med fokus på bland annat skola, arbetsmarknad, jämställdhet, utanförskap och integration.

Innehåll om arbete mot utanförskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 79 träffar.