Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor som kan ska ha möjlighet att delta i arbetslivet. Den syftar även till att skapa trygghet och underlätta omställning på arbetsmarknaden. Politikområdet handlar bland annat om insatser för unga i jobb, matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska socialfonden.

Ansvariga för arbetsmarknad

Ansvarigt statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsmarknad

  • Bibehållen nivå i a-kassan

    I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen en satsning på 5,8 miljarder kronor under 2023 för att de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och övriga lättnader i arbetslöshetsförsäkringen ska gälla även framöver.

Innehåll om arbetsmarknad

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 800 träffar.