Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: FN

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

17 globala mål för hållbar utveckling

Röd bakgrund vit text, vuxna och barn som står tillsammans.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 1 av 17; ingen fattigdom. Illustration: FN / Regeringskansliet

Ingen fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

Senapsgul bakgrund vit text, en matskål som det ångar ur.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 2 av 17; ingen hunger. Illustration: FN / Regeringskansliet

Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Grön bakgrund vit text, en hjärtgraf och ett hjärta.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 3 av 17; god hälsa och välbefinnande. Illustration: FN / Regeringskansliet

Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mörkröd bakgrund vit text, en uppslagen bok med en penna bredvid.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 4 av 17; god utbildning för alla. Illustration: FN / Regeringskansliet

God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Rödorange bakgrund vit text, en symbol för jämställdhet.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 5 av 17; jämställdhet. Illustration: FN / Regeringskansliet

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Ljusblå bakgrund vit text, ett fyllt vattenglas med droppsymbol i mitten.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 6 av 17; rent vatten och sanitet för alla. Illustration: FN / Regeringskansliet

Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Gul bakgrund vit text, en sol med en strömbrytare i mitten.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 7 av 17; hållbar energi för alla. Illustration: FN / Regeringskansliet

Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Vinröd bakgrund vit text, en tillväxtkurva ovanpå ett stapeldiagram.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 8 av 17; anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Illustration: FN / Regeringskansliet

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Orange bakgrund vit text, en kubformation.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 9 av 17; hållbar industri innovationer och infrastruktur. Illustration: FN / Regeringskansliet

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Rosa bakgrund vit text, fyra pilar i var sitt väderstreck med ett lika-med-tecken i mitten.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 10 av 17; minskad ojämlikhet. Illustration: FN / Regeringskansliet

Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Gyllengul bakgrund vit text, fyra olika hus bredvid varandra.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 11 av 17; hållbara städer och samhällen. Illustration: FN / Regeringskansliet

Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Mörkt senapsgul bakgrund vit text, ett oändlighetstecken.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 12 av 17; hållbar konsumtion och produktion. Illustration: FN / Regeringskansliet

Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mörkgrön bakgrund vit text, ett öga med jorden som iris.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 13 av 17; bekämpa klimatförändringarna. Illustration: FN / Regeringskansliet

Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Ljusblå bakgrund vit text, vågor med en fisk under.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 14 av 17; hav och marina resurser. Illustration: FN / Regeringskansliet

Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Limegrön bakgrund vit text, ett träd som står på marken och tre flygande fåglar.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 15 av 17; ekosystem och biologisk mångfald. Illustration: FN / Regeringskansliet

Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Blå bakgrund vit text, en fredsduva med en olivkvist i näbben som står på en ordförandeklubba.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 16 av 17; fredliga och inkluderande samhällen. Illustration: FN / Regeringskansliet

Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Marinblå bakgrund vit text, fem sammanflätade ringar.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 17 av 17; genomförande och globalt partnerskap. Illustration: FN / Regeringskansliet

Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Laddar...