17 globala mål för hållbar utveckling

17 globala mål för hållbar utveckling

Röd bakgrund vit text, vuxna och barn som står tillsammans
Mål 1: ingen fattigdom. Illustration: FN

Ingen fattigdom

Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

Gul bakgrund vit text, en matskål som det ångar ut
Mål 2: ingen hunger. Illustration: FN

Ingen hunger

Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Grön bakgrund vit text, en hjärtgraf och ett hjärta
Mål 3: god hälsa och välbefinnande. Illustration: FN

Hälsa och välbefinnande

Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Röd bakgrund vit text, en uppslagen bok med en penna bredvid
Mål 4: god utbildning för alla. Illustration: FN

God utbildning för alla

Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Röd bakgrund vit text, en symbol för jämställdhet
Mål 5: jämställdhet. Illustration: FN

Jämställdhet

Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Turkos bakgrund vit text, ett fyllt vattenglas med droppsymbol i mitten
Mål 6: rent vatten och sanitet för alla. Illustration: FN

Rent vatten och sanitet

Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Gul bakgrund vit text, en sol med en av- och påknapp i mitten
Mål 7: hållbar energi för alla. Illustration: FN

Hållbar energi för alla

Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Mörkröd bakgrund vit text, en tillväxtkurva ovanpå ett stapeldiagram
Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Illustration: FN

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Orange bakgrund vit text, en kubformation
Mål 9: hållbar industri innovationer och infrastruktur. Illustration: FN

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Rosa bakgrund vit text, fyra pilar i var sitt väderstreck med ett lika-med-tecken i mitten
Mål 10: minskad ojämlikhet. Illustration: FN

Minskad ojämlikhet

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Ljusorange bakgrund vit text, fyra olika hus bredvid varandra
Mål 11: hållbara städer och samhällen. Illustration: FN

Hållbara städer och samhällen

Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Beige bakgrund vit text, en symbol för evighet
Mål 12: hållbar konsumtion och produktion. Illustration: FN

Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mörkgrön bakgrund vit text, ett öga med jorden som iris
Mål 13: bekämpa klimatförändringarna. Illustration: FN

Bekämpa klimatförändringen

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Ljusblå bakgrund vit text, vågor med en fisk under
Mål 14: hav och marina resurser. Illustration: FN

Hav och marina resurser

Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Grön bakgrund vit text, ett träd som står på marken och tre flygande fåglar
Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald. Illustration: FN

Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Blå bakgrund vit text, en fredsduva med en olivkvist i näbben som står på en ordförandeklubba
Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen. Illustration: FN

Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Mörkblå bakgrund vit text, fem sammanflätade ringar
Mål 17: genomförande och globalt partnerskap. Illustration: FN

Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.