Remiss av SOU 2011:7 Transporter av frihetsberövade och Transporter av frihetsberövade – En konsekvensanalys (Statskontoret, rapport 2011:28) Diarienummer: Ju2011/1164, Ju2011/7648

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Justitiedepartementet på remissen av SOU 2011:7 Transporter av frihetsberövade och Transporter av frihetsberövade – En konsekvensanalys (Statskontoret, rapport 2011:28)

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 16 april 2012.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.