Klimat- och näringslivs­departementet

Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet ansvarar även för strålsäkerhet, Agenda 2030 samt friluftsliv och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi.

Ansvariga statsråd

Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister
Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari Klimat- och miljö­minister

Aktuellt från Klimat- och näringslivsdepartementet

  • Förstärkt bostadsbidrag till utsatta barnfamiljer

    Torsdag den 23 mars höll regeringen pressträff tillsammans med Sverigedemokraterna för att presentera att det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget förlängs och höjs. Vid pressträffen medverkade vice statsminister Ebba Busch, finansminister Elisabeth Svantesson, arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson samt Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson.

  • Elstöd till elintensiva företag

    Illustration | Regeringskansliet

    Nu kan företag som använder mycket el i sina processer och drabbats hårt av höga elpriser, söka regeringens elstöd för elintensiva företag. Ansökan sker på Energimyndighetens webbplats, där finns ett beräkningsverktyg för att räkna ut om ditt företag uppfyller kriterierna för ett elstöd för perioden oktober-december 2022. Observera att sista ansökningsdag är den 17 april 2023.

Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förslag om ändrad lagstiftning för kärnkraften

Sstatsminister Ulf Kristersson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har på en gemensam pressträff presenterat förslag om ändrad lagstiftning för kärnkraften.

Illustration: Regeringskansliet

Energikrisen

Samlad information om regeringens åtgärder för att att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag.

Foto: Rebecca Hedlund/Regeringskansliet

Globalt avtal ska skydda världshavet

Sverige har under lång tid haft en ledande roll i det internationella havsmiljöarbetet. Den 4 mars 2023 nådde världens länder äntligen en överenskommelse till skydd för miljön i världshavet. Avtalet skapar globala regler för att begränsa miljöpåverkan och skapa marina skyddsområden i det fria havet, som utgör 95 procent av världshavets volym. Målet att skydda 30 procent av jordens yta är nu möjligt att uppnå.

.
Informellt möte med konkurrenskrafts­ministrarna 6-7 februari 2023. Foto | Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

Innehåll från Klimat- och näringslivsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4467 träffar.