Social­­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd, så som folkhälsan, sjukvården och äldreomsorgen. Bland departementets ansvarsområden finns också socialförsäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet. Departementet ansvarar även för frågor som rör idrott, ungdomspolitik, civilsamhället, trossamfund och begravningsväsendet.

Aktuellt från Socialdepartementet

  • Ersättning för höga sjuklönekostnader fasas ut

    Regeringen anser att ersättningen för höga sjuklönekostnader är en problematisk förmån av flera skäl. Bland annat utgör de relativt sett höga ersättningsnivåerna som gäller för mindre arbetsgivare minskade drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete.

  • Kraftiga tillskott till välfärden i höstbudgeten

    Regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner. I den kommande höstbudgeten föreslår regeringen att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor från och med nästa år. Förstärkningen behövs för att stötta kommuner och regioner i spåren av den höga inflationen. Förutom de generella statsbidragen föreslår regeringen även nära 6 miljarder i riktade statsbidrag till kommunsektorn för 2024, sammantaget ett tillskott på nära 16 miljarder kronor.

  • Regeringen har tagit emot betänkandet En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet

    Syftet med utredningen har varit att säkerställa att livräntan i arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada. I uppdraget har ingått att analysera behovet av förändringar av nuvarande undantag i arbetsskadeskyddet vid smitta, liksom behovet av att anpassa skyddet vid arbete i hemmet. I ett tilläggsuppdrag analyserade utredningen hur finansieringen av arbetsskadeförsäkringen kan förändras för att skapa drivkrafter för arbetsgivare att förebygga arbetsskador och motverka långa sjukskrivningar.

Foto på Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson på pressträff.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen ett sektorsbidrag som omfattar 3 miljarder kronor 2024 och ska betalas ut till regionerna efter vårdbehov. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett nytt sektorsbidrag och ökade prestationsbundna bidrag ska stärka hälso- och sjukvården i hela landet

Regeringen föreslår ett sektorsbidrag om 3 miljarder under 2024 med syfte att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Utöver det avser regeringen att öka de tidigare aviserade prestationsbundna bidragen till regionerna om 2 miljarder per år 2023–2025 med 1,5 miljarder kronor under 2025. Utöver det föreslås 43 miljoner i ökat stöd till utvecklingen mot en nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården samt en dubblering av satsningen mot cancer.

Statsminister Ulf Kristersson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besöker vård- och omsorgsboendet Kungsgården i Kungsängen.
Regeringen föreslår i budgeten för 2024 att 1,7 miljarder kronor avsätts för att fortsätta med den påbörjade kompetenssatsningen för personal inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen föreslår fortsatt satsning på kompetenshöjning inom äldreomsorgen

Fredagen den 8 september besökte statsminister Ulf Kristersson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje vård- och omsorgsboendet Kungsgården i Kungsängen. I samband med besöket hölls en pressträff där statsministern och äldre- och socialförsäkringsministern meddelade att regeringen i budgeten för 2024 föreslår att 1,7 miljarder kronor avsätts för att fortsätta med den påbörjade kompetenssatsningen för personal inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Regeringen beräknar även avsätta motsvarande belopp 2025 och 2026.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall tar emot utredningen om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen från utredare Anita Linder.
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och utredare Anita Linder. Foto: Regeringskansliet

Regeringen har tagit emot förslag om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

Barn har rätt till delaktighet och inflytande och deras erfarenheter och åsikter ska tas tillvara. Nu har utredningen ”Barns möjligheter att utkräva sina rättigheter” lämnat sina förslag till regeringen.

Illustration: Regeringskansliet

Reformer inom Social­­­departementets områden – Budgeten 2024

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom Socialdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Innehåll från Socialdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4690 träffar.