Georgien

Sveriges relationer med Georgien är goda och besöksutbytet har under senare år begränsats av Coronapandemin (Covid-19) men tidigare varit tätt.

EU-närmandet är en viktig drivkraft för reformer i Georgien. EU:s relationer med landet har fördjupats de senaste åren, inte minst inom ramen för EU:s Östliga partnerskap. Den 27 juni 2014 undertecknade EU och Georgien ett associeringsavtal, som ersätter det tidigare partnerskaps- och samarbetsavtalet. Associeringsavtalet innebär också att ett djupgående och omfattande frihandelsområde skapats mellan EU och Georgien. Ett avtal om viseringsförenkling trädde i kraft i mars 2011. Sedan 2017 kan georgiska medborgare resa viseringsfritt till Schengenländerna. Georgien ansökte den 3 mars 2022 om medlemskap i Europeiska unionen. EU-kommissionen beslutade att Georgien ännu inte kan erhålla status som kandidatland, utan att en rad reformer först behöver genomföras.

Sveriges reformsamarbete med Georgien styrs av en resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020. Idag är Sverige en av de största bilaterala givarna till Georgien. Det svenska bilaterala stödet till Georgien uppgick 2021 till 142 MSEK, och fokuserades på demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling samt miljö och klimat. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att:

  1. Öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling,
  2. Bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt
  3. Förbättra miljö och begränsa klimatpåverkan.

Jämställdhet är fortsatt en horisontell prioritering inom det svenska stödet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

EU stödjer Georgien genom EU:s grannskapsinstrument (ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på cirka 15,4 miljarder EUR för perioden 2014–2020. Georgien ingår också i Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

Handelsförbindelserna mellan Sverige och Georgien har ökat över tid. Det finns ett intresse från svenskt näringsliv för Georgien och flera svenska företag finns etablerade i landet. Sverige har under de senaste åren importerat främst verkstadsprodukter och livsmedel från Georgien, medan Sveriges export till Georgien huvudsakligen utgörs av verkstadsprodukter. Georgiens största handelspartner är EU.

År 2010 uppgraderade Sverige sin representation i Tbilisi till ambassad. Georgien har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Georgien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 18 träffar.