Italien

Sverige har sedan lång tid tillbaka goda relationer med Italien. Sverigebilden i Italien är utpräglat positiv och intresset för Italien hos svenskar är sedan länge stort.

Det politiska besöksutbytet mellan Sverige och Italien har förstärkts de senaste åren. Ett inkommande statsbesök av Italiens president ägde rum 2018 och Kronprinsessparet besökte Rom 2021.

Samsyn finns kring viktiga frågor på EU:s dagordning, bland annat behovet av att stärka EU som utrikespolitisk aktör, främja handel och investeringar, forskning och utveckling samt för att utveckla den inre marknaden. Sverige och Italien värnar om grundläggande fri- och rättigheter samt samarbetar internationellt bland annat inom ramen för FN-systemet, Nato och OSSE.

De allra flesta stora svenska företag finns sedan länge på plats i Italien och handelsutbytet i båda riktningar har ökat stadigt under flera år i synnerhet inom verkstads-, maskin- och fordonsindustri samt även kemi- och läkemedelsbranschen. Det finns ett särskilt intresse för utbyte inom smarta lösningar inom grön omställning, digitalisering och mobilitet som även reflekteras på forskningsområdet. Flera av de svenska främjandeorganisationerna finns i Italien.

Kulturutbytet har också en central plats i samarbetet mellan Italien och Sverige. Svenska Institutet i Rom bedriver forskning inom arkeologi och konstvetenskap och i San Remo finns Alfred Nobels villa och på Capri Axel Munthes Villa San Michele. Skandinaviska föreningen i Rom (Circolo Scandinavo) utlyser vistelsestipendier till nordiska konstutövare.

Många svenska turister besöker årligen Italien och vice versa. Det finns ett fungerande och omfattande universitetssamarbete mellan länderna.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Italien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 25 träffar.