Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

Abdulkhadir Mohamed från organisationen Malmö Ideella tillsammans med statsrådet Åsa Lindhagen.
Abdulkhadir Mohamed från organisationen Malmö Ideella tillsammans med statsrådet Åsa Lindhagen. Foto: Regeringskansliet

Regeringen och civilsamhället i samtal om integration

Den 22 oktober ägde mandatperiodens första samråd på temat integration rum mellan regeringen och det civila samhällets organisationer. Temat var civilsamhällets roller i arbetet mot socioekonomisk segregation i hela landet, såväl i städer som i gles- och landsbygd.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg för brottsbekämpningen

Den tekniska utvecklingen och kriminellas agerande försvårar för de brottsbekämpande myndigheterna att samla in information som behövs för att utreda och förebygga brott. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om hemlig dataavläsning.

Hans Dahlgren och Magdalena Andersson står framför journalister under en pressträff.
EU-minister Hans Dahlgren och finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff om regeringens förberedelser för brexit. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Här finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet. Här beskrivs bland annat vad ett avtalslöst utträde skulle innebära och vilka regeländringar som genomförts för att hantera detta samt vad brexit betyder för näringslivet och de medborgare som särskilt berörs.

Ninni Andersson/Regeringskansliet.

En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 40005 träffar.