Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Topposter och framtidsfrågor på EU-toppmöte

    EU:s strategiska dagordning för den kommande mandatperioden, långtidsbudgeten, utnämning av flera topposter inom EU och utrikesfrågor är frågor på stats- och regeringschefernas dagordning när de möts i Bryssel för ett traditionellt midsommartoppmöte 20–21 juni.

  • Pressträff med anledning av dödsolyckor i arbetslivet

    Torsdagen den 20 juni höll arbetsmarknadsminister Ylva Johansson en pressträff med anledning av dödsolyckor i arbetslivet. Under pressträffen presenterades ett regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket om att analysera dödsolyckor i arbetslivet.

Portättfoto av socialminister Lena Hallengren.
Socialminister Lena Hallengren. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Lena Hallengren presenterar satsningar på mer tillgänglig vård och kortare köer

Regeringen satsar totalt 9,4 miljarder för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Det rör sig om en uppdaterad kömiljard, satsningar på vårdens medarbetare, en god och nära vård, cancervård samt ökad psykisk hälsa. Medlen betalas ut genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Webb-tv
Webb-tv Illustration: Regeringskansliet

Stora behov i kommuner och regioner

Den 12 juni presenterade Magdalena Andersson Finansdepartementets nya analys av behoven i välfärden för att i framtiden kunna erbjuda en likvärdig service som idag. Analysen sträcker sig till och med 2026.

Porträttfoto av Åsa Lindhagen
Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statsråd inleder samarbete för att minska och motverka segregationen

Segregationen är en stor samhällsutmaning. Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, Åsa Lindhagen, leder en statsrådsgrupp tillsammans med en rad andra statsråd för att motverka och minska segregationen. Mandatperiodens första möte äger rum den 12 juni.

Pressinformation
Pressinformation Illustration: Regeringskansliet

Presskontakter under sommaren

Här kan du se statsrådens presskontakter under sommaren.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 38611 träffar.