Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Regeringen vill utreda en skyldighet att använda digital post

    Regeringen vill utreda möjligheterna att införa en skyldighet för privatpersoner och företag att ta emot digital post och en skyldighet för myndigheter, kommuner samt regioner att skicka digital post. Regeringen har därför gett postfinansieringsutredningen ett tilläggsdirektiv för att utreda dessa frågor.

  • Regeringens första 100 dagar

    Illustration: Regeringskansliet

    Regeringspartierna har, tillsammans med samarbetspartiet Sverigedemokraterna, sex samarbetsprojekt inom vilka politiska reformer ska utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet. När de första 100 dagarna nu har gått är flera åtgärder inom samarbetsprojekten gjorda, och fler är på gång.

Pål Jonson, Ulf Kristersson och  Tobias Billström står vid varsitt talarbord i Regeringskansliets presskonferenssal. EU-flaggor och svenska flaggor i bakgrunden.
Försvarsminister Pål Jonson, statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen höll pressträff med anledning av Natoprocessen och Sveriges säkerhet

Efter ett möte i det nya nationella säkerhetsrådet den 24 januari höll statsminister Ulf Kristersson, utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Pål Jonson en pressträff med anledning av Natoprocessen och Sveriges säkerhet.

Elisabeth Svantesson står i en talarstol i Regeringskansliets presskonferenssal.  I bakgrunden svenska flaggor och EU-flaggan.
Finansminister Elisabeth Svantesson. Foto: Henrik Nyström/Regeringskansliet

Extra ändringsbudget till riksdagen

Regeringen har överlämnat en extra ändringsbudget till riksdagen den 26 januari.

I budgeten föreslår regeringen pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för företag att skjuta upp skatteinbetalningar samt det hittills största stödpaketet med försvarsmateriel till Ukraina.

Illustration: Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

Foto: Tomas Ärlemo/Svenska Kraftnät

Energikrisen

Här samlas information om åtgärder för att säkerställa en väl fungerande elmarknad i Sverige.

Corona-stämpel och grafisk bild av bokstaven i innuti en cirkel
Åtgärder, beslut och initiativ med anledning av coronapandemin Illustration: Regeringskansliet

Regeringen har beslutat om en förlängning av de tillfälliga inreserestriktionerna med krav på negativt covid-19-test för inresa från Kina till Sverige

Regeringen beslutade 26 januari att förlänga de tidigare beslutade inreserestriktionerna som innebär att resenärer från Kina ska kunna visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Kravet på intyg om negativt testsvar började gälla den 7 januari och gäller för närvarande till och med den 18 februari 2023.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Två nya departement startar upp

Den 1 januari bildades Klimat- och näringslivsdepartementet och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Det innebär startpunkten för en ny politik som tar ett helhetsgrepp om klimatomställningen och skapar förutsättningar för att hela Sverige ska fungera.

Illustration: Regeringskansliet

Propositionsförteckning våren 2023

Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2023 under återstoden av riksmötet.

Illustration: Regeringskansliet

Så styrs Sverige – Regleringsbrev

Regeringen beslutar om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag. I myndighetens instruktion framgår bland annat myndighetens huvudsakliga uppgifter och ledningsformer.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 29856 träffar.