Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

Grafik/Regeringskansliet

Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Regeringen ser behov av att stärka den långsiktiga beredskapen vid en eventuellt fortsatt allvarlig smittspridning hösten 2021. Regeringen har därför remitterat en promemoria med förslag om förlängningar av den tillfälliga covid-19-lagen samt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Båda lagarna föreslås fortsätta gälla till utgången av januari 2022.

Foto: Jonas Lindkvist/DN/TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Det pågår ett intensivt arbete inför kommande vaccinering mot covid-19. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Bild: Regeringskansliet

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Regeringen har beslutat att förlänga det generella inreseförbudet för utländska medborgare som inte kan visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige till och med den 31 maj 2021.

För att resa till Sverige från länder utanför EU/EES måste man omfattas av minst ett av undantagen från inreseförbudet och dessutom kunna visa upp ett negativt covid-19-test eller vara undantagen från testkravet. För att resa till Sverige från EES-stater och vissa andra stater måste man kunna visa upp ett negativt covid-19-test eller vara undantagen från testkravet.

Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

UD avråder – ändringar i reseavrådan till alla länder

Den 14 mars beslutade UD om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den rådande coronapandemin. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder. UD uppdaterar reserekommendationerna löpande.

Finansminister Magdalena Andersson med vårpropositionen 2021
Finansminister Magdalena Andersson Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Presentation av den ekonomiska vårpropositionen 2021

Den ekonomiska vårpropositionen 2021 lämnades till riksdagen den 15 april klockan 08.00. Samtidigt lämnades även vårändringsbudgeten. Finansminister Magdalena Andersson presenterarade vårbudgeten vid en digital pressträff.

I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version av sändningen.

Foto: Folio

Ändrade regler i utlänningslagen

Den 8 april höll Morgan Johansson en digital pressträff tillsammans med Märta Stenevi. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om ändrade regler i utlänningslagen. Ändringarna föreslås för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringskansliets årsbok 2020

Hur många arbetar i Regeringskansliet? Hur såg statsbudgeten ut förra året? Vilka var 2020 års propositioner, skrivelser och offentliga utredningar? I Regeringskansliets årsbok 2020 får du svar på bland annat dessa frågor.

Foto: TT

Straffskärpningar kräver fler platser på häkten och anstalter

En stärkt brottsbekämpning har lett till en ökning av intagna i Sveriges häkten och anstalter. Nu fortsätter regeringen att förstärka Kriminalvårdens kapacitet genom ytterligare stora tillskott för att bygga ut och skapa fler platser.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 46737 träffar.