Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10) Dir. 2019:16

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 7 april 2016 kommittédirektiv om en modern brottmålsprocess anpassad även för stora mål (dir. 2016:31).

Den 9 november 2017 beslutade regeringen tilläggsdirektiv (dir. 2017:109) till utredningen. Enligt de direktiven skulle utredaren lämna konkreta förslag på hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning kan effektiviseras och moderniseras med bevarade krav på rättssäkerhet. Utredaren skulle dessutom utreda behovet och lämpligheten av utökade skriftliga inslag i domstolens prövning av brottmål. Enligt tilläggsdirektiven skulle uppdraget redovisas senast den 9 maj 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas
senast den 9 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)