Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål SOU 2017:98

Publicerad

Utredningens övergripande uppdrag har varit att analysera hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning skulle kunna moderniseras och effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet.

Ladda ner:

I uppdraget har ingått att

  • analysera om det är lämpligt att införa utökade möjligheter att använda dokumenterade förhör som bevisning i domstol, och om så är fallet,
  • lämna de fullständiga förslag till författningsändringar och andra förändringar som bedöms nödvändiga.

Pressmeddelande: Förslag på moderniserade regler om förhör som bevisning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)