Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen (Ju 2020:09) Dir. 2023:176

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 26 april 2020 kommittédirektiv om en
parlamentarisk trygghetsberedning (dir. 2020:32). Genom tilläggsdirektiv
som beslutades den 20 april 2023 ändrades uppdraget på så sätt att
kommittén ska kartlägga kompetenser som är involverade i arbetet med att
förebygga återfall i brott och analysera hur den samlade kompetensen
gemensamt kan bidra i det återfallsförebyggande arbetet (dir. 2023:57).
Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 april 2024.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
30 augusti 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (6 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Vägar till ett tryggare samhälle

    Kommitténs uppdrag är att ta fram underlag till utform­ningen av en kunskaps­baserad och brett förank­rad kriminal­politik som ska bidra till att uppfylla de kriminal­politiska målen att minska brotts­ligheten och öka människors trygghet.

  • Vägar till ett tryggare samhälle

    Delbetänkande av Trygghetsberedningen.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...