Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

2014 års ekonomiska vårproposition Prop. 2013/14:100

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2015.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning och en uppföljning av sysselsättningspolitiken, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen och budgetutrymme, en uppföljning av statens budget samt en bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

I propositionen lämnas även förslag till vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.
__________________________________________________________________
Riksdagen fattade den 26 juni 2014 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

__________________________________________________________________
För beställning av 2014 års ekonomiska vårproposition kontakta:
Riksdagens tryckeriexpedition,
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 58 10
E-post: [email protected]

Laddar...