Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2010 SOU 2011:50

Publicerad Uppdaterad

Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2010, Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall.

Ladda ner:

Kärnavfallsrådet har granskat utvalda delar av SKB:s forskningsprogram. Utgångspunkten för granskningen är rådets sammansättning och ledamöternas sakkompetens, och granskningen ger därför inte en heltäckande bedömning av programmets innehåll. I stället fokuseras frågor på områden där rådet besitter specialkompetens och frågor som rådet har lyft fram i tidigare granskning.

Granskningen omfattar synpunkter på SKB:s handlingsplan,
Loma-programmet, kärnbränsleprogrammet, forskning för analys av långsiktig säkerhet och samhällsvetenskaplig forskning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (16 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...