Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013 SOU 2013:11

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 7:e mars 2013 överlämnade Kärnavfallsrådet sin årliga kunskapslägesrapport till miljöminister Lena Ek, SOU 2013:11 Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 - Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ.

Kunskapslägesrapporten knyter an till rådets arbete under 2012 och består av två delar. Först behandlas granskningen av den ansökan om att bygga och driva slutförvar i Forsmark i Östhammars kommun som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har gjort. Därefter diskuteras teknikens betydelse för hanteringen av använt kärnbränsle, i synnerhet möjligheten att återvinna det använda bränslet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (16 st)

Lagrådsremiss

Proposition