Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 SOU 2017:8

Publicerad

Kärnavfallsrådet har lämnat till betänkande Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 till regeringen.

Ladda ner:

Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) är en tvärvetenskaplig kommitté som har i uppdrag att ge regeringen råd i frågor om använt kärnbränsle, kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar.

Kärnavfallsrådet ger i början av varje år sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Bedömningen presenteras i form av en kunskapslägesrapport. Syftet är att uppmärksamma och beskriva frågor som Kärnavfallsrådet anser viktiga och att redogöra för rådets synpunkter i dessa.

Årets kunskapslägesrapport  är den sjuttonde i ordningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (16 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...