Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Nu inleds Samling för fler lärare

    I dag har utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, bjudit in nyckelaktörer inom skola och högskola för att diskutera hur fler lärare kan utbildas, hur lärarbristen kan hanteras och hur läraryrket kan bli mer attraktivt.

  • PISA-resultat visar att svensk skola står stark

    Tisdag den 3 december släpptes rapporten PISA 2018 som undersöker 15-åringars kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Rapporten visar att svenska elever lär sig mer inom samtliga kunskapsområden och att kunskapsresultaten är tillbaka på samma nivå som år 2006. Det visar att de senaste årens stora satsningar på skolan har haft effekt. Utbildningsminister Anna Ekström kommenterade resultaten vid en pressträff.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

Prenumerera

Totalt 1375 träffar.