Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Skolverket ska ge stöd för att hantera elevers försämrade möjligheter till kunskapsutveckling under pandemin

    Foto: Johnér Bildbyrå

    Regeringen vidtar ytterligare åtgärder för att hantera barns och elevers försämrade möjligheter till kunskapsutveckling under covid-19-pandemin. Skolverket får nu i uppdrag att genomföra insatser för att på kort och lång sikt hantera pandemins konsekvenser i skolväsendet.

  • Nationell rekommendation om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör

    Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning gäller till och med den 1 april 2021. Vid en pressträff den 25 mars meddelade utbildningsminister Anna Ekström och Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, att rekommendationen inte kommer att förlängas.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

Prenumerera

Totalt 1663 träffar.