Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om civila samhället och idrott

  • Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

    Ytterligare restriktioner tas bort i samband med att steg 4 tas i regeringens plan för avveckling av restriktioner. Regeringen har i dag beslutat att bland annat ta bort deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster från och med den 29 september 2021. Riksdagen har förlängt covid-19-lagen och serveringlagen till och med den 31 januari 2022. Därmed förlänger regeringen motsvarande förordningar lika länge för att fortsatt ha beredskap att hantera pandemin.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Budgetsatsningar inom civila samhället och idrott

Här finns samlad information om regeringens förslag till satsningar inom områdena civila samhället och idrott. Förslagen lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Amanda Lind tog emot utredningen ”Rätt mottagare. Demokrativillkor och integritet”

Den 4 augusti tog kultur- och demokratiminister Amanda Lind emot en utredning som analyserat frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden.

Bild: Regeringskansliet

Beslut om fördelning av stöd till idrotten

Regeringen har beslutat att det sedan tidigare aviserade stödet om 600 miljoner kronor till idrotten ska fördelas av Riksidrottsförbundet. Beslutet är en följd av regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2021, som beslutades av riksdagen den 23 juni.

Bild: Regeringskansliet

För civila samhället och idrott med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll om civila samhället

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 657 träffar.