Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

  • Amanda Lind presenterade ny proposition för public service

    Kultur- och demokratiminister Amanda Lind presenterade i dag propositionen Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020-2025. I den föreslår regeringen förnyade tillståndsvillkor för public service-företagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

    – Oberoende och starka public service-företag har ett stort demokratiskt värde för hela samhället. Vi lever i en omvälvande tid för medierna och förslagen i propositionen ger bättre förutsättningar för ett modernt public service som är tillgängligt och relevant för publiken också kommande år, säger kultur- och demokratiministern Amanda Lind.

Innehåll om medier

Prenumerera

Totalt 367 träffar.