Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017 - 2020 Diarienummer: M2015/04264/Ee

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet om remissen underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017 - 2020.

Ladda ner:

Underlaget består dels av underlag från Statens energimyndighet inför beslut om riktlinjer för perioden 2017 – 2020, dels av utvärderingar gjorda av Kontigo AB och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (TA).

Energimyndighetens redovisning består av en huvudrapport, en bilaga med utdrag ur en kommande rapport, samt sex stycken s.k. UP-rapporter med strategi och mål för sex olika temaområden:

- Helhetssyn är nyckeln. Strategi för forskning och innovation på energiområdet 2017–2020

- Bilaga 1 Urval ur kommande Energiforsknignsläget

- ER 2015:23 UP-rapport Allmänna energisystemstudier

- ER 2015:24 UP-rapport Transportsystemet

- ER 2015:25 UP-rapport Kraftsystemet

- ER 2015:26 UP-rapport Byggnader i energisystemet

- ER 2015:27 UP-rapport Bränslebaserade energisystem

- ER 2015:28 UP-rapport Energiintensiv industri

Kontigos utvärdering redovisas i rapporten

- KONTIGO Forskning och innovation på energiområdet

TAs utvärdering redovisas i dokumenten:

- Tillvaxtanalys_Missiv_RB15-3_slutredovisn_Utvard_FoI_energiomradet

- Tillvaxtanalys_rapport_2015_08

- Tillvaxtanalys_pm_2015_21

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 4 april2016.