Remiss av utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3, 5.7 och 5.8 Diarienummer: Fi2016/03965/S1

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat utkastet till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3, 5.7 och 5.8

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast måndagen den 24 april 2017.