Remiss av SOU 2018:27 Ekonomiska sanktioner mot terrorism Diarienummer: UD2018/09711/FN

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Utrikesdepartementet för betänkandet Ekonomiska sanktioner mot terrorism ( SOU 2018:27). Sista svarsdatum var den 21 september 2018.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.