Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2020:74 En europeisk åklagarmyndighet i Sverige Diarienummer: Ju2020/04654

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Justitiedepartementet har remitterat betänkandet En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 16 mars 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...