Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2021:79 En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefon­försäljning Diarienummer: Ju2021/03621

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remiss­instanser som Justitie­departe­mentet har remitterat betänkandet En uppfölj­ning av skriftlig­hets­kravet vid telefon­försäljning (SOU 2021:79).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast onsdagen den 25 maj 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...