Hoppa till huvudinnehåll

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden Diarienummer: UD2022/12161

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat remissen Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett krisinstrument för den inre marknaden inklusive förslag till omnibusdirektiv och omnibusförordning med uppdatering av vissa förordningar och direktiv.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 24 oktober 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...