Infrastruktur­departementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Ansvariga statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Aktuellt från Infrastrukturdepartementet

 • Regeringen föreslår miljonsatsning för att fler ska cykla

  Foto visar en cykelväg och man ser bakre delen av en cykel
  Regeringen ser ett behov av att fortsätta att utveckla cykelvägnätet för att göra cykeln till ett ännu mer attraktivt transportmedel. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  Fler ska kunna ta cykeln till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Regeringen satsar därför sammanlagt 325 miljoner kronor 2021 och lika mycket 2022 i satsningar som innefattar både en förstärkning av statens cykelinfrastruktur och kommuners möjlighet till cykelinvesteringar genom stadsmiljöavtalen.

 • Satsning på ökat underhåll av järnväg

  Fotot visar ett järnvägsspår.
  God tillgänglighet genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem är en förutsättning för att människor och näringsliv ska kunna leva och verka i hela landet. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  Regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet. Förslaget ska stärka järnvägens tillförlitlighet och möjligheter till klimatsmarta transporter av både gods och människor

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Schysta villkor till sjöss

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå säkerhetshöjande åtgärder och kontrollmöjligheter som kan bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. Transportstyrelsen ska särskilt fokusera på vad som kan göras för att förbättra arbets- och levnadsförhållanden ombord.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Nu ska nattåg till Europa upphandlas

Det ska vara lätt att nå europeiska städer på kontinenten med klimatsmarta alternativ. Regeringen har därför gett Trafikverket i uppdrag att upphandla nattågstrafik mellan Malmö-Bryssel och Stockholm-Hamburg med start senast 1 augusti 2022.

Två män står vid varsitt podium framför två EU-flaggor och tre svenska flaggor
Värdarna för veckans sommarbriefing är minister för internationellt samarbete Peter Eriksson och infrastrukturminister Tomas Eneroth. Magnus Liljegren / Regeringskansliet

Sommarbriefing med Tomas Eneroth och Peter Eriksson den 22 juli 2020

Under sommaren bjuder regeringen varje vecka in till en pressbriefing där ett eller flera statsråd informerar om en aktuell fråga.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd skickas på remiss

Idag skickas ett förslag ut på remiss om att tillfälligt anpassa sjöfartsstödet till att även gälla anställda på fartyg som tas ur trafik. Förslaget är en del i att lindra det svåra ekonomiska läge som uppstått på grund av minskad efterfrågan på passagerartransporter, vilket är en följd av åtgärderna för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Innehåll från Infrastrukturdepartementet

Prenumerera

Totalt 573 träffar.