Infrastruktur­departementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Ansvariga statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Aktuellt från Infrastrukturdepartementet

  • Sverige etta i världen på digital samhällsomvandling

    Fotot visar en datorkabel
    Också år 2019 toppade Sverige rankingen. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

    Sveriges rankas etta i världen i Network Readiness Index (NRI), som är en årlig jämförelse av länders förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter. I årets rapport ligger fokus på förmågan att använda digitala verktyg för att hantera de samhälleliga konsekvenserna av COVID-19.

  • Tomas Eneroth höll presskonferens om elektrifiering av transportsektorn

    Regeringen ökar tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Det innebär bland annat ett uppdrag om att planera för minskade utsläpp genom elvägar, en analys av laddinfrastruktur längs större vägar och inrättandet av en elektrifieringskommission.

Foto på kraftledningar
Sverige står inför ett verkligt skifte med ökad elektrifiering av transporter, industri och andra verksamheter. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Strategi för nästa generations elektrifiering

Regeringen inleder arbetet med att ta fram en nationell elektrifieringsstrategi. Strategin ska bidra till förutsättningar för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering.

Möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten ska utredas

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning som ska utreda möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet med utredningen är att klargöra hur den samhällsomfattande posttjänsten ska finansieras när den inte längre kan vara fullt ut självfinansierad.

Fotot visar en järnväg med en sjö och skog i bakgrunden
Regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Budgetproposition 2021

I dag, den 21 september, överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Här kan du ta del av några budgetsatsningar inom Infrastrukturdepartementets ansvarsområden.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Bättre vägunderhåll med fokus på landsbygden

För att öka möjligheterna att leva och verka i hela landet föreslår regeringen en utökad satsning på vägunderhåll. Förslaget innebär att 500 miljoner kronor avsätts årligen under perioden 2021-2023, där åtgärder i landsbygd prioriteras.

Innehåll från Infrastrukturdepartementet

Prenumerera

Totalt 629 träffar.