Infrastruktur­departementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Ansvariga statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Aktuellt från Infrastrukturdepartementet

  • Initiativ för ökade investeringar i elnäten och ökad regional effekt

    Sverige ska ha ett robust elsystem, svenska företag ska kunna expandera och svenska elnätskunder ska ha rimliga elnätspriser. Arbetet med att förbättra marknadens funktion behöver fortsätta, i syfte att hantera flaskhalsar och lokal effekt på ett effektivt sätt.

  • Myndigheternas it-drift ska bli säkrare och mer kostnadseffektiv

    Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift. Utredaren ska bl.a. lämna förslag på mer varaktiga former för en samordnad statlig it-drift och tydliggöra de rättsliga förutsättningarna för att på ett säkert sätt kunna anlita privata leverantörer av it-drift.

Innehåll från Infrastrukturdepartementet

Prenumerera

Totalt 251 träffar.