Ebba Busch

Energi- och näringsminister samt vice statsminister

Klimat- och näringslivsdepartementet

Vice och ställföreträdare för statsministern

Energi- och näringsminister Ebba Busch har av statsminister Ulf Kristersson utsetts till vice statsminister och ställföreträdare för statsministern.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Ebba Busch

  • Regeringen tillsätter utredning om elmarknadens utformning

    Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå hur den svenska elmarknaden kan utvecklas och regleras. Syftet är att tydliggöra systemansvaret, öka leveranssäkerheten, skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och att ge fossilfria kraftslag marknadsmässig ersättning för de nyttor de bidrar med till Sveriges energiförsörjning.

  • Carl Berglöf utses till nationell kärnkraftssamordnare

    Kärnkraft har en avgörande roll i att återupprätta en leveranssäker och trygg elförsörjning och i att åstadkomma en effektiv klimatomställning. För att säkerställa en kraftfull utbyggnad av ny kärnkraft tillsätter regeringen därför en nationell samordnare som ska stödja regeringen i dess arbete med att främja ny kärnkraft. Carl Berglöf utses till nationell samordnare.

Illustration: Regeringskansliet

Frågor och svar om kärnkraft

För att klara klimatomställningen, stärka Sveriges konkurrenskraft och nå hela vägen ner till nettonoll utsläpp år 2045 behöver Sverige elektrifieras med fossilfri och planerbar el.

Foto: Pexels

Förenkling för företag

En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga. Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter.

.
Ebba Busch, energi- och näringsminister, bjöd in till ett rundabordssamtal som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Kvinnors företagande i fokus

För att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft har regeringen som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för kvinnor att driva och utveckla företag.

Foto: Andia Gemsjö/Regeringskansliet

Nationell strategi för life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

Innehåll från Ebba Busch

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 263 träffar.