Landsbygds- och infrastruktur­departementet

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Ansvariga statsråd

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister
Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Aktuellt från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

 • Sveriges EU-ordförandeskap 2023

  Illustration: Regeringskansliet

  Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet. Samtliga möten som Sverige kommer att leda under ordförandeskapet finns i det officiella kalendariet på ordförandeskapets webbplats. Där går det att söka och filtrera på ämnen och typ av evenemang.

 • Fler ska få möjlighet att äga sitt boende

  Regeringen har gett en utredare i uppdrag att föreslå en utvidgning av systemet med ägarlägenheter och en ny modell för hyrköp av bostäder. Syftet är att göra det möjligt för fler människor att äga sitt boende och att öka mångfalden av boendeformer i Sverige.

 • Regeringen tillsätter en utredning om skogsträdsförädling för ökad motståndskraft

  Skadegörare och förändrat klimat hotar Sveriges skogsträd, det långsiktiga hållbarhetsperspektivet och naturvård blir därför allt viktigare. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att identifiera inhemska skogsträd där förädling kan vara en kostnadseffektiv åtgärd för långsiktigt bevarande.

Illustration: Regeringskansliet

Vårbudget 2023

Den 17 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2023 samt vårändringsbudgeten för 2023 till riksdagen. Nedan listas förslag från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Illustration: Itziar Castany/Regeringskansliet

Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Det nationella skogsprogrammets vision är ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Skogsprogrammets fem fokusområden har mål som bidrar till att nå visionen.

Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Under 2023 inleder regeringen arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0. Nästa steg i arbetet är en fortsatt dialog med livsmedelskedjans företrädare för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft.

Två män i kostym tittar in i kameran.
Statsråden Peter Kullgren och Andreas Carlson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Hela Sverige ska fungera

Landsbygdens och småstädernas utveckling är avgörande för hela Sveriges framgång. Därför måste hela landet ges förutsättningar att leva. Möjligheten att skapa sig ett gott liv, kunna driva ett företag och i trygghet kunna bilda familj ska finnas oavsett var man bor.

Innehåll från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1618 träffar.