Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygds- och infrastruktur­­departementet

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Aktuellt från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

  • Förslag på åtgärder för ökad motståndskraft och bevarande av hotade skogsträd

    Torsdag 16 maj tog landsbygdsminister Peter Kullgren emot betänkandet En framtid för alm och ask – förädling, forskning och finansiering från den särskilda utredaren Staffan Eklöf.

  • Boverket får informationsuppdrag för ökad tillgänglighet i allmänna lokaler

    Regeringen ger Boverket i uppdrag att genomföra en informationsinsats om så kallade enkelt avhjälpta hinder. Det kan till exempel vara trappsteg eller höga trösklar som hindrar tillgänglighet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

  • Stöd till regionerna om strategisk planering i deras regionala utvecklingsarbete

    Regeringen ger Tillväxtverket, Boverket, Trafikverket och länsstyrelserna i uppdrag att under perioden 2024–2027 erbjuda regionerna stöd om strategisk planering i deras regionala utvecklingsarbete.

Illustration: Regeringskansliet

Vårbudget

Den 15 april 2024 överlämnade regeringen sin vårbudget till riksdagen. Budgeten består av den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten. Nedan presenteras förslag från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Program för regionalpolitik under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ­ministerrådet 2024

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 kommer rådet för regionalpolitik (inom Nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt) prioritera Nordens attraktionskraft, konkurrenskraft och robusthet.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Sveriges program för Nordiska ­ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) 2024

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 kommer rådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) att prioritera livsmedelsberedskap, motståndskraft och ökad konkurrenskraft i livsmedelskedjan.

Illustration: Regeringskansliet

Nationell plan för transportinfrastruktur

Regeringen vill att hela Sverige ska fungera. Transportinfrastrukturen är avgörande för att säkerställa en långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Regeringen prioriterar att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Under hösten 2024 avser regeringen att lämna en infrastrukturproposition till riksdagen med inriktning för perioden 2026—2037.

Innehåll från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2113 träffar.

Laddar...