Landsbygds- och infrastruktur­­departementet

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Ansvariga statsråd

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister
Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Aktuellt från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och finansminister Elisabeth Svantesson
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och finansminister Elisabeth Svantesson. Foto: Amanda Siwertzon/Regeringskansliet

Höjt tak för rotavdrag och andra åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn

Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen flera åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Bland annat höjs taket för rotavdraget tillfälligt för att öka efterfrågan på ROT-arbeten. Regeringen riktar också stimulansåtgärder till kommunerna för att ge ökade incitament till att omvandla lokaler till bostäder och öka utbudet av planerad mark för småhus.

Andreas Carlson vid pressträff 21 augusti 2023.
Andreas Carlson vid pressträff 21 augusti 2023. Foto: Tove Persson/Regeringskansliet.

Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas

Regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Under 2023 inledde regeringen arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0. Som ett första steg i arbetet har fortsatta dialoger med livsmedelskedjans företrädare hållits för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft.

Foto: Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Den 30 juni var sista dagen för Sveriges ordförandeskap i EU. En bredd av olika frågor har stått på agendan för Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Allt ifrån bioekonomi, territoriell sammanhållning och djurskydd till transportfrågor inom klimatpaket Fit for 55 och hållbara städer.

Innehåll från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1757 träffar.