Hoppa till huvudinnehåll

Jakob Forssmed

Jakob Forssmed

Socialminister

Socialdepartementet

”Jag vill göra livet lite lättare att leva för människor genom att skapa bra förutsättningar för hälsa och gemenskap.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Jakob Forssmed

  • Läkemedelsverket får uppdrag att öka kunskapen om adhd och läkemedel

    Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att, i samverkan med flera andra myndigheter, öka kunskapen hos berörda aktörer om adhd och om användningen av adhd-läkemedel i Sverige. Målet är att främja en jämlik, säker och ändamålsenlig vård.

  • Världsledare och experter i Sverige för samtal om åtgärder mot antibiotikaresistens

    Gruppfoto på medlemmarna i GLG. De står utomhus under några tallar.
    Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance (GLG) består av världsledare och experter som arbetar för att påskynda politiska åtgärder mot antimikrobiell resistens. Socialminister Jakob Forssmed är medlem i GLG. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

    Socialminister Jakob Forssmed leder mötet i Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance i Sigtuna den 6–7 maj där generalsekreterarna för Världshälsoorganisationen, WHO, FN:s miljöprogram, UNEP, och Världsorganisationen för djurhälsa, WOAH, medverkar.

En grupp personer sitter runt ett konferensbord och lyssnar uppmärksamt på en som talar. Datorer och kaffemuggar framför står framför dem.
Den 8 april möttes det nya rådet för frågor om den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården för första gången. Socialminister Jakob Forssmed ledde mötet. Foto: Tina Sahlen/Regeringskansliet

Nytt råd ska underlätta införandet av en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården

Socialminister Jakob Forssmed har skapat ett råd med representanter från regioner, SKR, myndigheter och organisationer som ska underlätta för samarbete och införande av en kommande nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården. Rådet möttes för första gången den 8 april på Socialdepartementet.

Foto på Jakob Forssmed som skakar hand med en person.
Socialminister Jakob Forssmed höll den 2 februari 2024 ett möte med myndigheter och organisationer om nästa steg i arbetet med fritidskortet. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Fullt fokus på fritidskortet när myndigheter och organisationer möttes

Fritidskortet är en historiskt stor satsning som ska ge barn och unga ökad tillgång till en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra. Arbetet med att få reformen på plats under nästa år pågår för fullt, och på fredagen den 2 februari 2024 höll socialminister Jakob Forssmed ett möte med ansvariga myndigheter och organisationer.

Gruppbild på Camilla Waltersson Grönvall, Jakob Forssmed, Anna Tenje och Acko Ankarberg Johansson
De fyra statsråden på Socialdepartementet: socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, socialminister Jakob Forssmed, äldre- och socialföräkringsminister Anna Tenje och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett hälsosamt liv i trygghet - Sveriges ordförandeskap i Nordiska ­ministerrådet 2024

”Ett hälsosamt liv i trygghet” är temat för hälso- och socialområdet under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Särskilt prioriterade områden är förebyggande insatser inom vård och omsorg, digitala lösningar inom social- och hälsopolitik, antimikrobiell resistens, tillgång till läkemedel, en god och jämlik hälsa samt hur samarbetet kring beredskap inom hälso- och sjukvården i Norden kan utvecklas.

Foto: Matilda Holmqvist/Scandinav/TT

Stärk gemenskaperna – motverka den ofrivilliga ensamheten

Nästan var fjärde person besväras av ensamhet och isolering. Störst är känslan av ofrivillig ensamhet bland barn, unga vuxna och de allra äldsta i befolkningen. Denna utveckling måste brytas – och här behöver hela samhället hjälpas åt. Regeringen har påbörjat arbetet med nationella insatser för att påverka och förändra utvecklingen.

Innehåll från Jakob Forssmed

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 284 träffar.

Laddar...