Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Ansvariga statsråd

Stefan Löfven, Stats­minister
Stefan Löfven Stats­minister
Hans Dahlgren, EU-minister
Hans Dahlgren EU-­minister

Aktuellt från Statsrådsberedningen

  • Mats Melin leder coronakommissionen

    Regeringen har idag, den 30 juni, tillsatt en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Ordförande för kommissionen blir Mats Melin.

  • Videomöte med EU:s stats- och regeringschefer

    Fredag den 19 juni träffades Europeiska rådets medlemmar via videokonferens för att diskutera frågan om en återhämtningsfond som svar på coronakrisen och EU:s nya långtidsbudget. Det förslag om ett nytt återhämtningsinstrument och om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som EU-kommissionen lade fram den 27 maj stod i centrum för diskussionen. Den 23 juni återrapporterade statsministern från EU-mötet i EU-nämnden.

Innehåll från Statsrådsberedningen

Prenumerera

Totalt 2412 träffar.