Afghanistan

Sverige har haft diplomatiska relationer med Afghanistan sedan 1930-talet, men förbindelserna är i nuläget begränsade. Sverige etablerade 2008 diplomatisk närvaro i landet genom en ambassad i Kabul. Sedan talibanernas maktövertagande i augusti 2021 arbetar ambassadens personal från Stockholm.

Afghanistan är ett mottagarland för svenskt bistånd.

Efter talibanernas maktövertagande har förutsättningarna för att bedriva utvecklingssamarbete drastiskt förändrats. Sverige har gjort ett politiskt åtagande att stötta den afghanska befolkningen med att bidra med cirka 2,5 miljarder kronor under perioden 2022–2024. Biståndets fokus är fred, demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, utbildning och hälsa, samt inkluderande ekonomisk utveckling med fokus på miljömässig hållbarhet. Utgångspunkten är att stödet inte ska finansiera eller legitimera talibanerna.

Därtill deltar Sverige aktivt i det multilaterala arbetet som till exempel EU och FN genomför i Afghanistan. Utöver detta bidrar även Sverige med humanitärt bistånd till Afghanistan.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Afghanistan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 30 träffar.