Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster Dir. 2015:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Syftet med utredningen är att säkerställa dels att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och på ett sådant sätt att de kommer brukarna till godo, dels att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått. Utredningen ska föreslå hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster kan utformas så att den säkrar likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effektivitet, behovsstyrning och öppenhet.

Pressmeddelande: Utredning om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

Debattartikel: Nya välfärdsreglerna bör starkt ­begränsa vinstuttag

Laddar...