Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Finansdepartementet

Remiss av SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden Diarienummer: Fi2016/04014/K

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av flertalet av de remissvar som inkommit för delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78). Svarstiden gick ut den 24 februari 2017.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...