Äldreomsorg

Äldreomsorg handlar om de insatser som görs för att öka tryggheten och förbättra livskvalitén för de äldre.

Ansvariga för äldreomsorg

Ansvarigt statsråd

Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om äldreomsorg

 • Pressinbjudan: Välfärdsteknik, trygghet och bättre omsorg i fokus när Tenje och Slottner besöker Strängnäs

  Tisdagen den 6 februari besöker äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och civilminister Erik Slottner Strängnäs. De kommer besöka Kristinagården som är ett särskilt boende i Strängnäs där kommunen har infört digitala trygghetslarm. Under besöket på Kristinagården kommer ministrarna att träffa boende och personal för att höra om den nya tekniken.

 • Regeringen fortsätter att prioritera förbättringar i äldreomsorgen - 14 miljoner kronor till utvecklingsprojekt inom demensområdet

  Regeringen beviljar Svenskt Demenscentrum fem miljoner kronor, de två nationella kvalitetsregistren inom demensområdet totalt sex miljoner kronor samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga tre miljoner kronor. Pengarna ska gå till att genomföra projekt som ska öka kvaliteten och ge en mer jämlik vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom, såsom demenssjukdom, samt att stötta anhöriga.

 • IVO får uppdrag att stärka arbetet med att förhindra välfärdsbrottslighet

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett viktigt uppdrag att förhindra och motverka välfärdsbrottslighet inom omsorgen och hälso- och sjukvården. Regeringen avser att ge IVO två nya uppdrag att stärka förmågan att genom tillsyn och tillståndsprövningen agera mot förekomsten av oseriösa aktörer i inom omsorgen, hälso- och sjukvården och tandvården.

 • Välfärdsteknik för personer med nedsatt beslutsförmåga

  Anna Tenje svarar på frågor under en presskonferens
  Äldre- och socialförsäkringsminister under en presskonferens. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Regeringen tillsätter en utredning som syftar till att fler av dem som vill ta del av insatser med stöd av välfärdsteknik ska få möjlighet till det. Utredaren ska ta fram förslag på reglering av användningen av välfärdsteknik vid utförandet av insatser inom socialtjänsten och verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredaren ska även lämna förslag på en reglering av användning av välfärdsteknik när insatser ges till personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att de ska erbjudas insatser på samma villkor som andra.

Innehåll om äldreomsorg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 140 träffar.